Zanim rozpoczniemy budowę, musimy pokonać pewną drogą, której nie da się uniknąć. Części z tych formalności musimy dokonać zanim zdecydujemy się na konkretny projekt – zakładamy, że już mamy odpowiednią działkę.
Krokiem pierwszym powinno być uzyskanie informacji dotyczącego tego, czy w ogóle możemy coś na działce zbudować – informacje te pozyskamy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wtedy musimy postarać się o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy działki w Wydziale Architektury Urzędy Miasta, Gminy lub Dzielnicy.
W kolejnym kroku musimy poprosić uprawnionego geodetę o stworzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej, w skali 1:500 (lub nawet 1:1000); będzie ona przeznaczona do celów projektowych.
Krok trzeci to zadbanie o to, by uzyskać warunki techniczne dostawy mediów.
Krok kolejny – należy wykonać opinię geologiczną o powierzchni, albo uzyskać od projektanta oświadczenie, które wyjaśnia nam geotechniczne warunku posadowienia.
Krok piąty to – finalnie – zakup projekty typowego lub zlecenie wykonanie projektu indywidualnego. W przypadku zakupu odpowiedniego projektu musimy kierować się także innymi krokami, które już opisywaliśmy (doborem odpowiedniej działki, dostosowaniem do działki, konsultacją z architektem adoptującym, samym zakupem). Tutaj także musimy pamiętać o kolekcjonowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów. Czasem będziemy proszeni o przedstawienie dokumentów dodatkowych, takich jak projekt wjazdu na działkę, ogrodzenia, tras przełączy instalacyjnych, lokalizacja budynku względem kolizji z urządzeniami melioracyjnymi czy uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków.
W kolejnym kroku uzyskujemy decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej – pod warunkiem oczywiście, jeśli nasza działka należała uprzednio do gruntów rolnych.
Po przejściu z sukcesem przez wszystkie kroki, otrzymujemy upragnione pozwolenie na budowę.