Zanim uszeregujemy to, co powinno znaleźć się w projekcie budowlanym, powinniśmy wyjaśnić podstawowe różnice pojęciowe. Rozróżniamy dwa typy projektów: projekt gotowy i projekt budowlany. Nie powinniśmy się jednak sugerować nazwami, bo mogą być one mylące. Projekt gotowy to pierwsza faza projektu – ta architektoniczno-budowlana. Dopiero gdy dokonamy adaptacji projektu – a więc dostosujemy do lokalnych warunków terenowych i gruntowo-wodnych, zastosujemy się w wytycznych zawartych w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także naszych dodatkowych sugestii – dopiero wtedy możemy mówić o projekcie budowlanym.
Projekt budowlany, oprócz projektu gotowego, zawiera także projekt zagospodarowania terenu – czyli przede wszystkim terenu dotyczącego naszej działki, na której chcemy postawić dom. Na aktualną mapę sytuacyjno-wysokością należy stworzyć zarys projektowanych obiektów – i tutaj nie chodzi nam tylko o budynek, co jest oczywiste, ale także szamba, śmietnika, dojazdów, ogrodzenia czy sieci uzbrojenia terenu.
Integralną i ważną częścią naszego projektu budowlanego są także opisy i rysunku przyłączy – a więc wodociągów, elektryki, gazu oraz kanalizacji. Niezbędne jest także uzgodnienie tych przyłączy w odpowiednich zakładach, a projektu budowlanego w Zakładzie Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.
W zależności od tego, jakie posiadamy warunku zabudowy, w projekcie budowlanym możemy zostać poproszeni o projekt ogrodzenia lub wjazdu na naszą działkę.
Oczywiście, wszystkie projekty muszą być wykonane przez osobę, która posiada co do tego uprawnienia – a więc legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Architektów RP. Wymagane jest także oświadczenie projektanta, w którym potwierdza, że sporządził projekt budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak i zasadami wiedzy technicznej.
Jeśli nasza działka znajduje się na gruncie klasy od I do III, musimy także postarać się o decyzję, która wyłączy nasza działkę z produkcji rolnej.