Zgodnie z tym, co mówi ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku z kodeksu cywilnego, po zakupie projektu domu stajemy się konsumentami. Mamy prawo zwrócić projekt domu (lub budynku gospodarczego) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni, bez podania konkretnej przyczyny, ale z zaznaczeniem złożenia stosownego oświadczenia. Warunkiem jest, że projekt domu dostarczymy w stanie niezmienionym – głównie dotyczy to tego, że projekt nie został tak rozpieczętowany, by dało się go skopiować.
Warto zauważyć, że jeśli zakupiliśmy projekt na budowę budynku komercyjnego (a więc takiego, który dotyczy działalności gospodarczej), nie jesteśmy konsumentami według tego, co mówi ustawa, a w związku z tym nie posiadamy prawa zwrotu projektu.
Szczegółowe ustalenia dokonują biura projektów już osobno. Zazwyczaj proszą nas o sporządzenie pisemnej informacji o decyzji (zgodnie z tym, o co prosi ustawa – pamiętajmy jednak, że nie mamy obowiązku podawania konkretnego powodu), podania numeru konta bankowego (na który odbędzie się zwrot pieniędzy) oraz dołączenie kopii dowodu zakupu (która stanowi podstawę do wykonania czy to zwrotu, czy wymiany, o której poniżej).
Niemożliwy jest zwrot projektu, który jest zniszczony, uszkodzony, rozkompletowany; dotyczy to jakichkolwiek śladów użytkowania. Firma może także odmówić przyjęcia projektu, jeśli w dokumentacji są już naniesione zmiany, np. adaptacyjne.
Niektóre biura umożliwiają wymianę projektu – zazwyczaj wtedy, oprócz opłacenia różnicy w cenach projektów, trzeba także uiścić opłatę manipulacyjną.
Wymiana lub zwrot projektu, jak widać, nie jest czynnością niemożliwą, ale warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że wiąże się z dodatkowymi kosztami (a te warto mieć pod uwagę przy tworzeniu domu), a także wiąże się z traceniem cennego czasu, który moglibyśmy spożytkować w bardziej rozsądny sposób.