Wybierając architekta adoptującego, kierujmy się naszymi oczekiwaniami – bądźmy świadomi jednak obowiązków, które na niego czekają i które my, jako inwestorzy, możemy wymagać.
Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje – nasz architekt adoptujący zajmuje się adaptacją projektu domu. Jest tą osobą, która nanosi zmiany w gotowym projekcie – a co istotne, jest również osobą, które za naniesione zmiany odpowiada.
W związku z adaptacją projektu, przygotowuje on również projekt zagospodarowania terenu – w takim projekcie znajduje się również część opisowa, która dokładnie tłumaczy poszczególne elementy, jak również inne dokumenty, które musimy posiadać, jeśli chcemy mieć pozwolenie na budowę.
Architekt adoptujący musi mieć dostateczną wiedzę i doświadczenie, by móc dobrze i rzetelnie ocenić nasz grunt pod zabudowę. Obowiązkowo należy wykonać badania geotechniczne gruntu – na ich podstawie możemy przedstawić warunki posadowienia budynku (a co za tym idzie: również dopasować odpowiednią kategorię).
Osoba taka musi również dostosować projekt domu do zastanych warunków – czy to warunków zabudowy (w tym również różne czynniki zewnętrzne, środowiskowe), jak również planu zagospodarowania przestrzennego.
Często architekt adoptujący pomaga nam przy wszelakich formalnościach (czy to dotyczących wniosków, czy redagowania pism). W niektórych przypadkach architekci są w stanie załatwiać wszystkie wymagane dokumenty, przygotować dokumentację i stworzyć wniosek dotyczący pozwolenia na budowę.