Przekształcenie gotowego projektu domu w projekt budowlany wymaga odpowiednich działań i niemałego nakładu pracy. Oferowane przez biura architektoniczne projekty domów są dostępne praktycznie od ręki, jednak każdorazowo należy uzupełnić je o wykonanie adaptacji tychże, w taki sposób, by były pod każdym względem zgodne z panującymi w rzeczywistości warunkami klimatycznymi, a także wymaganiami opisanymi w dokumentach urzędowych. Wspomniane dokumenty to wymiennie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Z tychże wynika wiele cennych informacji, które w niektórych przypadkach mogą nawet zdyskwalifikować wybrany projekt, jako nie spełniający zapisów prawnych. Na ten przykład, może się okazać, że kąt nachylenia dachu w projekcie będzie zbyt ostry do tego dopuszczonego w warunkach. Naturalnie adaptacja projektu obejmuje zmiany jednak tego typu poprawa zmieniłaby całkowicie konstrukcję i posadowienie, a tym samym konieczne byłoby tak naprawdę wykonanie projektu od początku. W tym miejscu warto dodać, że każdy Inwestor jeszcze przed kupnem gotowego projektu domu powinien sięgnąć po urzędowe dyrektywy i wybierać projekt spełniający je w stu procentach. Koszt wykonania adaptacji projektu uzależniony jest o wielu czynników, między innymi od :ilości zmian, zakresu koniecznych działań, poświęconego czasu. Nie mniej jednak szacunkowe koszta tej czynności wahają się pomiędzy 1500 a 2500 złotych. Istotną informacją jest fakt, że architekt dokonujący przekształcenia projektu staje się jednocześnie, w świetle prawa, jego twórcą, a więc jest w pełni odpowiedzialny za jego prawidłowe wykonanie. Jeżeli Inwestor chce samodzielnie i niezależnie od biura w którym kupował projekt domu znaleźć architekta do adaptacji powinien zwrócić szczególną uwagę na posiadane przez niego uprawnienia, a także ustalić koszta. W takich sytuacjach warto skonsultować się z kilkoma specjalistami, by oszacować najlepsze dla siebie rozwiązanie.